De lonen van de cao Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (cao-SAG) stijgen met ingang van week …
Source: OnderhoudNL Nieuws

Met de nieuwe OnderhoudNL Onderzoekstool is het meten van onder meer klant- en bewonerstevredenheid …
Source: OnderhoudNL Nieuws

Per 1 januari blijft er geld beschikbaar voor de subsidie energiebesparing eigen huis. Minister Blok…
Source: OnderhoudNL Nieuws

Op onze website onder trainingen kunt u de vernieuwde OnderhoudNL trainingscatalogus voor winter 201…
Source: OnderhoudNL Nieuws

Corporatie ‘Elkien’ legt in de decemberuitgave van CorporatieBouw uit waarom zij al in 2010 de strat…
Source: OnderhoudNL Nieuws

Dat is de prikkelende titel van de reeks boardroomsessies, die de sector Vastgoed in 2017 organiseer…
Source: OnderhoudNL Nieuws

Uit de najaarsmeting van het Ondernemerspanel blijkt dat 44% van de OnderhoudNL-leden verwacht dat z…
Source: OnderhoudNL Nieuws

De uitvoering van cao-regelingen is per 1 januari ondergebracht bij ‘De Eendracht’ in een nieuwe sti…
Source: OnderhoudNL Nieuws

OnderhoudNL biedt opleidingen om u te helpen met het succesvol toepassen van de principes van RGS. I…
Source: OnderhoudNL Nieuws

Vanaf 31 januari en 2 februari 2017 start de elfde editie van de JM Masterclass voor Ondernemers/Dir…
Source: OnderhoudNL Nieuws