Kijk uit voor de valse brief van European Business Number (EBN). Via een brief wordt gesuggereerd da…
Source: OnderhoudNL Nieuws

Op 22 juni heeft BPF Schilders de Pensioen Pro Award voor ‘Beste pensioenfonds van Nederland 2017’ o…
Source: OnderhoudNL Nieuws

Neem contact op met OnderhoudNL Ledenadvies als u te maken krijgt met een meningsverschil tussen u e…
Source: OnderhoudNL Nieuws

Dit jaar verschijnt er geen nieuw Loonkompas per 1 juli omdat er, naast een wijziging in het wetteli…
Source: OnderhoudNL Nieuws

Minister Asscher stelt voor om werkgevers, die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar …
Source: OnderhoudNL Nieuws

Corporatie WoonInvest kiest voor RGS bij gevelonderhoud van alle 8.600 huurwoningen. ‘Ik kan deze ko…
Source: OnderhoudNL Nieuws

Wilt u (of uw kader) zich verder ontwikkelen richting asset management en in de RGS methodiek? Dan i…
Source: OnderhoudNL Nieuws

In het OnderhoudNL-dossier ‘Vakantie’ staat een advies voor het opnemen van de vakantiedagen in de z…
Source: OnderhoudNL Nieuws

Aanstaande vrijdag 23 juni organiseert het OnderhoudNL Platform D&I (Digitalisering en Informati…
Source: OnderhoudNL Nieuws

Als uw medewerker dit jaar in dienst is gekomen dan zullen nog niet alle vakantiedagen zijn opgebouw…
Source: OnderhoudNL Nieuws