De privacyrechten worden per mei 2018 versterkt en uitgebreid. De nadruk ligt op uw verant-woordelij…
Source: OnderhoudNL Nieuws