Financiering was vaak een knelpunt wanneer het ging om verduurzaming binnen VvE’s. Met de VvE Energi…
Source: OnderhoudNL Nieuws