Famegroep: Op termijn kiezen voor RGS voor álle zorggebouwen

Sinds gestart is met RGS-pilots voor drie gebouwen voor de komende veertig jaar, is de Famegroep ver…
Source: OnderhoudNL Nieuws