Gebruik de nieuwe algemene (inkoop)voorwaarden van OnderhoudNL

De algemene voorwaarden van OnderhoudNL zijn geactualiseerd. Ook heeft er een verandering in samenst…
Source: OnderhoudNL Nieuws