Leden OnderhoudNL geven inzicht in toekomstige kennisbehoefte

OnderhoudNL wil de OnderhoudNL-leden die meewerkten aan het onderzoek naar de opleiding Excellent Va…
Source: OnderhoudNL Nieuws