Het Lage InkomensVoordeel (LIV) is een onderdeel van de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)…
Source: OnderhoudNL Nieuws