Onderzoeken blootstellingsrisico’s straalgrit opgestart

Naar aanleiding van het aantreffen van asbest in straalgrit van Eurogrit zijn alle straalwerkzaamhed…
Source: OnderhoudNL Nieuws