In Aedes Magazine, RenovatieTotaal en CorporatieBouw is RGS programmamanager Remco Spiering voorgest…
Source: OnderhoudNL Nieuws