Ruud Maas: ‘Klimaatakkoord is begin van nieuw onderhoudstijdperk’

OnderhoudNL voorzitter Maas ziet in het Klimaatakkoord veel kansen voor de onderhoudsbedrijven van O…
Source: OnderhoudNL Nieuws