Verhoging wettelijk minimumloon 18 tot en met 22 jaar

Het wettelijk minimumloon wordt tweejaarlijks geïndexeerd. Die indexeringen worden altijd meegenomen…
Source: OnderhoudNL Nieuws