Voorkom naheffing hoge WW-premie na 1 april 2020

Zijn er bij u werknemers, die vóór 1 januari 2020 al in vaste dienst waren, die nog geen schriftelij…
Source: OnderhoudNL Nieuws